Plan istraživanja

(i) Glavni ciljevi istraživanja jesu sistematizacija i eksplikacija kriterija numeričkog identiteta te primjena tih kriterija na niz konkretnih primjera. Ova primjena općih kriterija na niz konkretne primjere nije trivijalna jer je moguće da različite vrste entiteta imaju različite kriterija identiteta. Jasno, ako imaju zajedničke kriterije onda je za očekivati da će rezultati primjene konvergirati.

(ii) Plan istraživanja po godinama za sljedeće tri godine:

Suradnici na projektu, a i ostali zainteresirani kolege s Fakulteta, formirali su radnu grupu koja se redovito sastaje. U radu te grupe suradnici izlažu svoje radove te na taj način provjeravaju svoj rad ali ujedno i informiraju ostale suradnike o stanju u suvremenoj raspravi.

Rad suradnika bit će praćen i objedinjen od samog početka rada na projektu te će na kraju trogodišnjeg rada rezultirati u jedinstvenoj knjizi ili zborniku radova. Ipak, prve dvije godine objavljivanje će biti individualno dok će se u trećoj godini rada pristupiti izradi većeg jedinstvenog rada. Međunarodni simpozij održat će se krajem druge ili početkom treće godine rada projektu.

(iii) U istraživanju koristimo uobičajene tehnike filozofske eksplikacije: navođenje nužnih i dovoljnih uvjeta, traženje protuprimjera. Ovisno o mogućnostima, koristimo tehnike takozvane eksperimentalne filozofije, tj. testiranje relevantnih intuicija u općoj populaciji.

(iv) Očekivani rezultati: Rad na ovom projektu doveo bi do objavljivanja niza članaka u domaćim i međunarodnim časopisima, objavljivanja zbornika radova ili knjige te organiziranja međunarodnog simpozija na temu. Pored toga, rad na ovom projektu osposobio bi veći broj mlađih kolega za budući samostalni rad, dao bi im potrebnu rutinu i samopouzdanje, doveo bi ih u kontakt s kolegama iz inozemstva.

(v) Očekujemo također da istraživanja na projektu doprinesu znanstvenom profiliranju Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, a time i ukupno Sveučilište u Rijeci.