Opis projekta

U sklopu ovog projekta (“Identitet: kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta”) radimo na temeljnom filozofskom problemu određenja kriterija sinkronog i dijakronog numeričkog identiteta za različite vrste entiteta: fizičke predmete, apstraktne predmete, moguće predmete, osobe, grupe, vrste, svojstva, relacije, itd.

Osnovni cilj ovog projekta je kritički preispitati najčešće implicitne kriterije identiteta: prostornovremenski kontinuitet, vrijeme i mjesto nastanka, Leibnizov zakon identičnosti nerazlučivih entiteta ∀x∀y[(x=y)↔∀F(Fx↔Fy)], itd.

Unutar projekta bavimo se sljedećim stvarima: analizom iskaza tipa “x ne bi bilo x kada ne bi bilo F”; analizom ideje mereološkog esencijalizma; istražujemo logičku mogućnost diskontinuirane egzistencije; kriterije identiteta prirodne vrste; pojam idealnog ‘ja’; problem očuvanja identiteta kroz transformaciju i asimilaciju; kriteriji identiteta fiktivnih likova; ulogu identifikacije s vrijednostima u konstituciji jastva; problem identiteta kroz moguće svjetove (Yagisawa); ulogu memorije u konstituciji individualnog i kolektivnog identiteta; itd.

Iako je ovo istraživanje krajnje općenito, ono ima direktnu primjenu u nizu filozofskih i srodnih disciplina kao što je sociologija, kulturologija, politologija bioetika, književna kritika, itd. Razlika između idealnog i realnog ja dovodi do različitih pristupa u kontraktarianističkom zasnivanju etike i filozofije politike, omogućava univerzalizaciju u etici i definiranje razloga. Razlika između pravog ja i onoga što nam je izvanjsko leži u osnovi kompatibilističkog shvaćanja slobode volje. Razlika između očuvanja identiteta i preživljavanja omogućava bolje razumijevanje transformacije i asimiliacije, itd.

Rad ovog projekta omogućen je financijskom podrškom Sveučilišta u Rijeci.

                                                                                       index