Suradnici na projektu


OLYMPUS DIGITAL CAMERA  

Voditelj projekta: red. prof. dr.sc. Boran Berčić  (Sveučilište u Rijeci)

Uloga u timu:

Boran Berčić voditelj je ovog projekta. On koordinira rad ostalih suradnika na projektu, a i sam aktivno radi na istraživanju. Radi na problemu diskontinuirane egzistencije, Leibnizovog zakona, esencijalnosti vremena i nastanka entiteta. Kao voditelj projekta, brine se za održavanje redovitih sastanaka, organiziranja radnih grupa, dodjeljivanja radnih zadatka suradnicima, nadzorom rada suradnika, organiziranjem međunarodnih simpozija na temu projekta te objedinjavanjem radova suradnika u tematski jedinstvenu i sustavnu cjelinu – zbornik radova ili jedinstvenu knjigu.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doc. dr.sc. Ana Gavran Miloš (Sveučilište u Rijeci)

Uloga u timu:

Ana Gavran Miloš prvenstveno se bavi antičkom filozofijom, posebno razdobljem helenizma. Stoga je njen zadatak u okviru rada na projektu sistematiziranje i izlaganje gledišta antičkih autora o prirodi sinkronog i dijakronog identiteta. Treba napomenuti da su gledišta antičkih autora po tom pitanju danas u žiži interesa, kako kolega koji se bave poviješću filozofije, tako i kolega koji rade u području suvremene metafizike. Posebno je zanimljiv Hrizipov pradoks Teona i Deona, jedan od osnovnih problema za poziciju takozvanog mereološkog esencijalizma.


f9fcbc78dd0ee8f646276ed1ba7c3072

Dr. sc. Matej Sušnik (Institut za filozofiju, Zagreb)

Uloga u timu:

Matej Sušnik radi na pitanju je li identiteta idealnog sebstva. Pojam idealnog sebstva je izuzetno bitan u raspravama o prirodi normativnih razloga i racionalnog djelovanja.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doc. dr. sc. Iris Vidmar, (Sveučilište u Rijeci)

Uloga u timu:

Iris Vidmar doktorirala je na filozofiji književnosti. Stoga se ona na ovom projektu bavi uvjetima identiteta književnih likova. Posljednjih godina razvila se zanimljiva rasprava oko tog problema: Kako nešto što ne postoji može imati uvjete identiteta? Pored toga, Vidmar radi na problemu jastva u modernom romanu (Musil, Svevo, Pirandello).


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dr. sc. Filip Čeč, znanstveni novak (Sveučilište u Rijeci)

Uloga u timu:

Filip Čeč radit na problemu identifikacije. Budući da je doktorirao na temi slobode volje, dobro je upoznat s temom identifikacije pojedinca s vrijednostima, razlozima, grupama, itd. U suvremenoj filozofiji ideja identifikacije s vrijednostima javlja se kao odgovor na pitanje o delineaciji između pravog ja i onoga što je izvana nametnuto.


s200_zdenka.brzovic

Zdenka Brzović, asistent (Sveučilište u Rijeci)

Uloga u timu:

Zdenka Brzović se bavi filozofijom znanosti , posebno filozofijom biologije, njeno istraživačko polje u ovom projektu je identitet prirodnih vrsta. Iako se rasprava između realista i nominalista u pogledu postojanja vrsta javila još u doba klasičnog empirizma, izuzetno je aktualna i u suvremenoj filozofiji biologije. Pitanja kojim se bavi uključuju između ostalog što čini prirodnu vrstu, zajedničko porijeklo, morfološke oznake ili genetske karakteristike?


Dr. sc. Marin Biondić (Sveučilište u Rijeci; Srednja škola za elektrotehniku i računarstvo, Rijeka)

Uloga u timu:

U svom dosadašnjem radu, prvenstveno u doktorskoj disertaciji Priroda i vrijednost prenatalnog i postmortalnog nepostojanja, Marin Biondić već je radio na najpoznatijim argumentima protiv mogućnosti diskontinuirane egzistencije. A to je jedno od temeljnih pitanja u raspravi oko dijakronijskog identiteta, to jest, trajanja entiteta kroz vrijeme. Problem diskontinuirane egzistencije posebno je zanimljiv u slučaju identiteta osoba. Može li osoba preživjeti prekid u svom postojanju a da i dalje ostane ista osoba? Ovdje su posebno relevantni radovi suvremenog klasika Dereka Parfita koji je nastojao pokazati da možemo preživjeti doslovni gubitak identiteta.


27112010213

Doc dr. sc. Marko Jurjako (Sveučilište u Rijeci)

Uloga u timu:

Marko Jurjako je docent na Odsjeku za filozofiju pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Do sada je radio na prirodi razloga u kontekstu moralne psihologije i teorije racionalnog odlučivanja tako da je dobro upoznat s tom problematikom. Jurjako radi na problemu idealiziranog jastva i uloge djelatništva u definiranju osobnog identiteta. To je problem koji se nametnuo u suvremenoj raspravi o prirodi razloga i djelovanja a usko je vezan uz probleme osobnog identiteta.


Denis Paušić, doktorand (Sveučilište u Rijeci)

Uloga u timu:

Denis Paušić doktorand je na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje je diplomirao dvopredmetni studij filozofije i povijesti. Područje interesa mu je metafizika, konkretnije rasprava o prirodi vremena i postojanju kroz vrijeme. Temeljni problemi kojima se bavi su prostor-vremenske analogije, teorija truthmakera, teorije vremena i identiteta kroz vrijeme.


Suradnici iz inozemstva:

Prof. Eric Olson (The University of Sheffield)

Uloga u timu:

Eric Olson se primarno bavi metafizikom i povezanim područjima. Teme kojima se naročito bavi uključuju osobni identitet, materijalne predmete, vrijeme i smrt.


Prof. Mark Balaguer (California State University)

Uloga u timu:

Mark Balaguer bavi se metafizikom, filozofijom matematike, filozofijom jezika, filozofijom logike, slobodnom voljom i metaetikom.


 2011-10-4 #26 

Red. prof. dr. sc. Takashi Yagisawa (California State University)

Uloga u timu:

Takashi Yagisawa poznat je po svojim radovima iz modalne metafizike. U okviru ovog projekta on nastavlja svoj rad na problemu identiteta kroz moguće svjetove i problemu postojanja mogućih entiteta. Yagisawa nastoji kriterij najbližeg sljednika primijeniti na problem identiteta kroz moguće svjetove. Tu ideju nastoji detaljnije razraditi. Profesor Yagisawa osobno će boraviti u Rijeci, sudjelovati u radu međunarodnog simpozija te održati kolegij na poslijedipomskom studiju Filozfija i suvremenost.


nenad-portrait

Red. prof. dr. sc. Nenad Miščević (Univerza v Mariboru, CEU Budapest)

Uloga u timu:

Nenad Mišćević objavio je međunarodno zapažene radove o nacionalnom identitetu tako da je ne samo dobro upućen u suvremenu raspravu već ju je i sam profilirao. U okviru rada na projektu nastavlja svoj rad na problemima sinkronog identiteta nacije i trajanja nacije kroz vrijeme.